Regulamin

(18.05.2018) Zmiana w Regulaminie Pucharu Wiosny dotycząca ilości turniejów i punktacji.

Ilość rozgrywanych turniejów została zwiększona z 6 do 9. Do klasyfikacji końcowej będą liczone 4 najlepsze wyniki. Punktacja do Super Pucharu Sezonu będzie identyczna jak w Pucharze Lata.

(04.05.2018) Zmiana w Regulaminie Pucharu Wiosny dla grupy handicapowej 24,1-54.

Pojawił się poważny problem w grupie handicapowej 24,1-54. Zakres handicapów w tej grupie okazał się zbyt szeroki. „Kosmiczne” wyniki osiągane przez graczy początkujących z handicapami 54, którzy robią największe i najszybsze postępy w grze sprawiają, że pozostali gracze o ustabilizowanych handicapach nie mają sprawiedliwych warunków do podjęcia rywalizacji. Z punktu widzenia graczy o niższych handicapach czarę goryczy na ostatnim turnieju przelał wynik jednego z zawodników, który grając w swoim pierwszym turnieju w życiu osiągnął astronomiczne 57 punktów Stableforda. Jednocześnie z punktu widzenia gracza, który ten wynik osiągnął, było to wspaniałe wydarzenie możliwe tylko dzięki ciężkiej pracy włożonej w treningi.

Chcemy aby udział w naszych turniejach chętnie brali zarówno gracze z niższymi handicapami jak i gracze początkujący z wysokimi handicapami, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z golfem. W związku z tym zostały wprowadzone następujące zmiany w Regulaminie Turnieju:

1. W poszczególnych turniejach grupa handicapowa 24,1-54 zostaje podzielona na dwie grupy. Na grupę 24,1-36,0 oraz na grupę 37-54.

2. Wyniki graczy w grupie 37-54 będą liczone w poszczególnych turniejach według rzeczywistego handicapu graczy. Nagradzany będzie najlepszy wynik. W klasyfikacji długofalowej całego cyklu wyniki tych graczy będą liczone tak jak dla graczy z handicapem 36,0.

Sędzia Główny turnieju – Zbigniew Górecki

Regulamin Pucharu Wiosny 2018

Cykl składa się z 9 turniejów rozgrywanych w kolejne wiosenne środy. Pierwsza runda 18 kwietnia a ostatnia w środę 13 czerwca.

Udział w turnieju mogą wziąć wszyscy gracze posiadający aktualny handicap PZG.

Zapisy w recepcji klubu, telefonicznie pod numerem (032) 608 33 71 lub na stronie www.skgolf.pl najpóźniej do godz.11:00 w dzień turnieju (jednak ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zapisywanie się).

Wysokość wpisowego dla członków ŚKG wynosi 50 zł, dla wszystkich pozostałych 50 zł plus 100 zł (promocyjne green fee). W ramach wpisowego gracz otrzymuje pakiet wyjściowy, bufet przed rundą i posiłek jednodaniowy po rundzie.

Wspólny start ze wszystkich dołków o godz. 13:30.

Format gry: Stableford netto.

W każdym turnieju nagradzane są trzy pierwsze miejsca w 4 grupach handicapowych:

I, II, III miejsce HCP EGA 0,0 – 14,0

I, II, III miejsce HCP EGA 14,1 – 19,0

I, II, III miejsce HCP EGA 19,1 – 24,0

I, II, III miejsce HCP EGA 24,1 – 36,0

oraz I miejsce w grupie HCP EGA 37 - 54.

W każdym turnieju do wygrania jest 10 gramowa sztabka złota za hole-in-one na dołku 16.

Punkty zdobywane w poszczególnych turniejach będą sumowane i w ten sposób powstanie klasyfikacja końcowa. Aby zostać sklasyfikowanym i walczyć o Puchar Wiosny należy zagrać przynajmniej w 4 turniejach. Osoby, które zagrają więcej niż 4 razy zostaną sklasyfikowane na podstawie 4 najlepszych wyników.

W punktacji długofalowej gracze będą klasyfikowani w grupie handicapowej, w której zagrali swój pierwszy turniej w cyklu (nawet, jeżeli w trakcie sezonu ich HCP EGA spadnie lub podniesie się na tyle, że znajdzie się w innej grupie). W poszczególnych turniejach gracze będą klasyfikowani w grupach handicapowych zgodnych z ich aktualnym handicapem.

Każdy gracz, który będzie sklasyfikowany w pierwszych 8 turniejach, w 9 turnieju będzie grał bez wnoszenia wpisowego.

W razie remisu (w poszczególnych turniejach) o I, II lub III miejscu w grupie handicapowej zadecyduje niższy HCP gry gracza. W razie braku rozstrzygnięcia, zadecyduje metoda count back, czyli lepszy wynik na 10-18 dołku, 13-18 dołku, 16-18 dołku lub na ostatnim dołku.

W przypadku równej ilości punktów po zakończeniu całego cyklu rozgrywek, o kolejności na nagradzanych miejscach decydować będzie mniejsza różnica punktowa pomiędzy najlepszym i najgorszym wynikiem gracza zaliczanym do klasyfikacji końcowej, a w razie braku rozstrzygnięcia – HCP EGA, z jakim gracz rozpoczął grę w Pucharze Wiosny (tzn. niższy handicap „startowy” – wyższe miejsce).

UWAGA:

Cykl turniejów o Puchar Wiosny jest wliczany do punktacji Super Pucharu Sezonu 2018.

Trzy serie turniejów – Puchar Wiosny, Lata i Jesieni będą punktowane do Super Pucharu Sezonu. Nagrody w postaci pucharów i atrakcyjnych nagród rzeczowych zostaną wręczone zwycięzcom w czasie spotkania wigilijnego po zakończeniu sezonu.

Punktacja do Super Pucharu Sezonu będzie następująca: za I miejsce w swojej grupie handicapowej zawodnik otrzymuje 15 punktów, za II miejsce 14 punktów, za III miejsce 13 punktów itd. Punktowane jest 15 pierwszych miejsc w każdej grupie handicapowej. Suma zdobytych punktów we wszystkich trzech seriach będzie decydować o miejscu w Super Pucharze.

W razie remisu o kolejności miejsc będzie decydować różnica wysokości HCP EGA z jakim gracz rozpoczął i zakończył grę w turniejach zaliczanych do Superpucharu. Im bardziej gracz obniżył swój HCP EGA, tym lepsze miejsce.