Turniej 6 (23.05.2018)

Wspólny start o godzinie 13:30.