Turniej 6 (23.05.2018)

.

UWAGA: (18.05.2018) Zmiana w Regulaminie Pucharu Wiosny dotycząca ilości turniejów i punktacji.

Ilość rozgrywanych turniejów została zwiększona z 6 do 9. Do klasyfikacji końcowej będą liczone 4 najlepsze wyniki. Punktacja do Super Pucharu Sezonu będzie identyczna jak w Pucharze Lata.